از شهید همت فقط اتوبانش را می شناختم و فرزند تفلونش را

برای یک پروژه سنگین کاری باید با ابعاد زندگی 10 شهید بزرگ آشنا می شدم.. اولینش محمد ابراهیم همت. شهیدی که اتوبانش شبانه و روز مسیر حرکت من است و عکسش را در آن دیده بودم و ساعت ها وقت مرا حرام ترافیک کرده بود و سلام و صلواتش به نام صاحب اتوبان و دیگری فرزندش که در برنامه های خبری دیده بودم و هیچ چیزی به جز تفلون بودنش به من القا نکرد.

در این 10  روز بکوب خواندم و خواندم و آنچه مرا ترغیب به نوشتن این مطلب بدون ادیت کرد این است که منی که در یک خانواده ایثارگر بزرگ شدم هیچ شناختی از شهدای بزرگ ندارم وای بر نسل بعدی!

بالغ بر 800 مطلب خواندم هر کدامش را بارها، حسم اما می گوید یک چیزی این وسط ایراد دارد، اوج مطالب شهید همت و همرزمانش مربوط به اسفندماه است ان هم چون سالگرد عروجشان است، همه هم اینکه او ماورایی است. تنها مطلبی که به دلم نشست و شخصیت شهید همت را ملموس کرد خاطره ای کوتاه از به دنیا آمدن یکی از فرزندانش است. این خاطره نه نشان می دهد شهید همت ماورایی است نه خاص. این خاطره کوتاه می گوید شهید همت پدر بود، همسر بود بدون ماورایی بودنش.

خیلی ها که بلندند خوب حرف بزنند ، از فلسفه زندگی او گفتند، خیلی ها هم که پل پرواز ساختند گویا. حتما که خیلی ها هم از نام آنها بهره بردند برای جایگاهشان آنقدر غیر ملموس کردند آنها که همه برای شناختشان فرار می کنند... ولی وقتی خاطراتش را زیر و رو می کنی می بینی نه انقدرها هم شهید همت ماورایی نیست اتفاقا ملموس است، همیشه ریش نداشته، یقه اش همیشه تا خرخره بسته نبوده، نام همسرش نام خاص بود، گلاب حز لاینفک زندگی اش نبود، ازدواجش خوب بود، در کل شهید همت هم پدر بوده، به فرزندش غذا می داده ، سر سفره می نشسته ! بابا شهید همت معمولی بوده ملموس بوده.. مرد بوده همین.

بله یاد شهدا باید زنده بماند ! باید پررنگ باشد، اما با این سبک!!! با موزه شیک و خاص شهدا ! با خوانندگی حامد زمانی و استفاده از فتنه فتنه! به نظرم مسئولین فرهنگی به خصوص در تهران بهتر است برای خودشان عزاداری کنند، بعد برای نسل ما، ‌نسل بی اعتقاد به همه چیزمان، نسل بی آرمانمان ! نباید اول کار غبطه بخوریم به شهید همت، به او که چرا شربت شهادت نوشید، بیاید اول غبطه بخورم به محمد ابراهیم بودنش...

نشینید نسخه بپیچید برای شهدا. شماهایی که اجازه کی دهید معراجی ها و اخراجی ها بسازند! رفتار امروز ما نداشتن اطلاعات ما نشات گرفته از سیاست های دین اجباری شماست.. پذیرش غیر واقعی ها! اگر اجازه می دادند عادی آنها را بشناسیم تمام سال های گذشته کینه نمی کردیم به آنها و خانواده اشان.. سالگردش جاودان

/ 1 نظر / 26 بازدید
هتل شبستان رشت

سلام مطالبتون زیبا و دلنشین بود حتما به ما سربزنید نظر یادتون نره[گل]