اقای جمعه ای! جوک سال نفرمایید لطفا! شما و تیمتان ایرنا را کشتید

چند روز پیش خبری بر روی یک سایت نیوز منتشر شد که در آن نام روح الله جمعه ای جز افرادی بود که قرار است سکان مدیریت ایرنا را به دست بگیرد و ایشان پیش شرط حضور برای خودشان قائل شده بودند، انتشار این خبر به جز حزن انگیز کردن اتاق خبر خسته خبرگزاری ایرنا و تاسف از اینکه باز هم این رسانه قرار است دست کسانی بیفتد که نباید چیزی در پی نداشت.

به دنبال آن روح اله جمعه ای در صفحه فیس بوکش نکاتی را ذکر کرده که برای بنده که در آن سال در ایرنا فعالیت می کردم بسیار جالب و البته تاسف بار بود!! چرا که ایشان فکر کردند حافظه ایرنایی ها همانند ماهی سه ثانیه است و همه چیز را به زودی فراموش کردند غافل از این که اقای جمعه به همراه عبدالرضا داوری و محمد جعفر بهداد کاری  با این سازمان کردند که ایرنا برای همیشه شکست، کشته شد و دیگر هیچ وقت قد راست نکرد...

این توضیحات فقط در مقابل ادعاهای ایشان در آن مطلب ذکر شده که با انحا مختلف رایزنی موفق شدند در برخی از سایت ها این مطلب را استفاده کنند!

نکته اول: ایشان مدعی شده است که در روز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری 88 ساعت 10 شب خبرگزاری را به نشانه اعتراض برای جلوگیری از انتشار خبر پیروزی محمود احمدی نژاد ترک کرده است!!!! اما آنچه که ما به یاد داریم این بود که ساعت 14 روز رای گیری در حالی که مردم پای صندوق های رای بودند ناگهان تیتر یک ایرنا شد "احمدی نژاد با 24 میلیون رییس جمهور ایران شد" این خبر نیم ساعت بر روی خروجی ایرنا ماند و بعد با فشارهای متعدد از خروجی بیرون کشیده شد .. آنچه اقای جمعه ای  نوشتند را نمی دانم چرا هیچ یک از ایرنایی ها به یاد ندارند، اما به یاد داریم ایشان با داوری و یاسر مرادی با شادی در اتاق خبر قدم زدند  فخر فروختند!!!

نکته دوم: ایشان مدعی شده که در همان زمان که معاون خبر ایرنا  شدند از نیروی های قبلی استفاده کردند، باز هم ما تا به یاد داریم خیلی از باتجربه های ایرنا به شیفت شب تبعید شدند و ما بقی تنها در روی صندلی هایشان نشستند و بیکار در اتاق خبر پرسه زدند.. اقای جمعه ای شما نیروهای به قول خودتان "خودی" را به اسم گروه پژوهش ها به سرکردگی  عبدالرضا داوری به مجموعه اضافه کردید !! دفاتر خارج از کشور را قرق کردید و هر کار که دلتان خواست با مجموعه ایرنا انجام دادید.. در آن زمان خبری از با تجربه های ایرنا نبود!

نکته سوم: شما گفتید به دلیل انتشار مقاله از ایرنا رفتید اما آنچه که باز هم ما به یاد داریم این بود که شما بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد و خستگی از کار به حج رفتید و در همین اثنا عبدالرضا داوری به جای شما بر معاونت خبری تکیه زد و تصمیماتی گرفت که بعد از بازگشت شما از حج به مذاقتان خوش نیامد و خودتان کناره گیری کردید...

نتیجه: آقای جمعه ای حافظه مردم و خبرنگاران فراموش کار است اما نه در این حد که شعورشان را زیر سئوال ببرید...!! 

پایان : ایرنا خسته است، بدنه ایرنا طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای همیشه شکست،‌ این سازمان خسته نیاز به مدیریتی کاربردی دارد که بتواند آن را بکوبد و بسازد ..  آقای روحانی با شما هستم ...  چند لحظه گوش کنید لطفا

مطلب روح الله جمعه را یا در فیس بوکش یا در اینجا بخوانید

/ 1 نظر / 57 بازدید
ضیایی

من که از اقای جمعه ای خیلی متشکرم . کاری که ایشان کرد هیچ دوسنی براییم نمی کرد. ایشان با توهمی که داشتند به تصور اینکه بنده جزء عناصری هستم که در کانون توطئه فعالیت می کردم بازنشستگی پیش از موعد بنده را سریعا به جریان انداختند و چون این پروسه دو سه ماهی زمان لازم داشت به بنده فرمودند می توانی در خانه باشی وحقوق و اضافه کارت را هم می پردازیم و نیازی به حضور شما در ایرنا نیست . این بزرگترین شانسی بود که بنده در زندگیم اوردم اما قطعا از روی لطف اقای جمعه ای و بهداد نبود. ( مطالب مردانه ای هم به صورت خصوصی به اقای جمعه ای گفتم ولی چون اینجا خانواده هست نمی شود نوشت ) اما روز خداحافظی از ایرنا گفتم - بسیار هم مصمم بودم - که یک گاوداری تاسیس کنم . همزبانی با انان از بسیاری انسانها برایم مطلوب تر بود . افسوس که هنوز موفق نشده ام گاوداری ام را راه بینندازم . جمعه ای مچکرم