حس خوب " rising star"

استاد حمید هوشنگی را از یک قاب عکس زرد رنگ در سالن کنفرانس خبرگزاری ایرنا می شناسم .. او قاب عکس اول مدیران عامل ایرناست.. هر کجای سالن کنفرانس می نشینی نگاه او به برگه های خبری دیده می شود... استاد را به تازگی در دنیای فیس بوک دیدم اما آنچه حال مرا امروز خوب کرد نوشتار کوتاه این استاد بر یکی از پست هایم است.. تقریبا می توانیم خودم را در حال پرواز حس کنم مگر هر روزنامه نگار و قلم به دستی چه می خواهد خوب اینکه کسی که سالها تجربه دارد او را با این الفاظ مورد لطف قرار دهد! استاد هوشنگی پیر خبر است برایم نوشته

"اعطای لقب " گازانبر " به جناب سردار دکتر خلبان.... نشون دادی روزنامه نگاری هستی باذوق و نکته بین. اگه ایرنا بودم بهت میدونی میدادم تا پرواز کنی، حیف نیستم! چند تا تیکه پرونی ها و نکته سنجی هات رو دیدم که واقعا فوق العاده بودن . خوش به حالت که در این سن، چنین آماده پروازی. با هر که آماده باشه شرط میبندم یک " Rising Star " هستی !" 

فارسی را پاس بدار، بجای محمد باقر قالیباف بگوییم " گاز انبر " اسم و فامیل مبتکر این نام گذاری،عربی است اما دلش پر از مهر ایران، " زینب کریمیان" را میگویم! به بچه های اصلاحات پیشنهاد میکنم از این پس از این نام استفاده و آنرا فراگیر کنند. تاثیرش را درانتخابات مجلس بعدی خواهید دید.

" فارسی و ایران را باید پاس داشت"

پ.ن. : بزرگواری زینب خطاب به خودم را نشانه ادب میدانم وبیکرانه بودن ادبیات فارسی. دوست دارد پر تجربه تر از خود را " پیر" به خواند! خودش را هم تاکنون ندیده ام. نوشته هایش را با ولع میخوانم درست مانند نوشته های شیرین بهناز جلالی پور .

/ 1 نظر / 37 بازدید
مرد لر

سلام تقریبا تموم نوشته هات رو می خونم و تقریبا از تموم نوشته هات لذت می برم. اما امروز... حقیقتش بهم حسودی ام شد اما یه نکته ! چپ و راست همه چپ می کنن دیر یا زود قلمت رو باهاشون حروم نکن . هر چند مطمئنم که خودتی اما برای اطمینان خاطر دوباره میگم خودت باش! به قول استاد تو آماده ی پروازی پس حتما با این اصطلاخات بیگانه ای ...