سن بالاتر برای نوشته هام

نباید از درد بنویسی.....خیلی چیزها را نباید بنویسی ....این نوشته ها درد دارند ....دردهای غیر ملموس !..دردهای غیر ملموس دوست نداشتنی....دردهای غیر ملموس دوست نداشتنی بی خود! بخواهی خوب بنویسی نوشته ات حتما باید یک "او " یا "تویی" داشته باشد.. 

"او"یی که ته ریش دارد...چهار شانه است ...دستهایش یک طوری اند که حالت را خوب میکنند.."او"یی که یک روزی "تو " بوده شاید هم "شما" ...حالا اما رفته ! اصلا شاید نامردی کرده و رفته ...شاید احساست را کشته و رفته ...شاید غرورت را شکسته ... شاید خیلی کارها کرده ...خیلی بلا ها سرت آورده...شاید نرفته .. همین گوشه کنارهاست اما با تو نیست،‌برای تو نیست،‌فرار می کند ، آرام آرام فاصله می گیرد .. اما هر چه که هست تو همچنان وفادارانه برایش مینویسی .....و همه هم برایت کف میزنند!!!! همه خوشحالند که تو زجر میکشی برای کسی که.........ببخیال اصلا !

این "تو " که نباشد کسی دیگر حس خواندن وبلاگت را ندارد... اینجا هم باید خودت را فاکتور بگیری.... دردهای تو نه شنیدنی ست نه خواندنی.... آدمها در این محیط مجازی کوفتی هم بلد نیستند خودشان را دوست داشته باشند

پ.ن:

- لامصب آقامون ابی آهنگ خونده کولاک "این اخرین باره" گوش نکنید نصف عمرتون بر باد رفته

/ 2 نظر / 30 بازدید
من

چیز دیگری وجود ندارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که این نامه را با دیگران سهیم شوید، و در روز چهارم انتظار چیزی را بکشید. از أن که باید این نامه را به دیگران هم بفرستید متأسفم... اما خواهش می کنم این توالی را نشکنید. دعا کردن یکی از بهترین هدایای رایگانی است که می‌توانیم دریافت کنیم. ...دعای زیر را بخوانید: ای کاش امروزمان پر از صلح و آرامش باشد... ای کاش به خالق آن چنان باور داشته باشیم که چرایی برای آن چه هستید به میان نیاوریم... ای کاش پیامدهای بی‌کرانی را که زاییدهَ دعا کردن است را از خاطر نمی‌بردیم... ای کاش از نعمت‌هایی که دریافت می‌داریم استفاده کنیم ... و عشقی که نصیب‌مان می‌شود را به دیگران منتقل کنیم... ای کاش گنجایش دانستن این مطلب که مخلوق هستیم را داشته باشیم.... بگذاریم این حضور در مغز استخوان‌مان جاری شود... به وجودمان اجازه دهیم آواز بخواند، پای‌کوبی کند، ستایش کند و عشق بورزد ...... حالا، در عرض 5 دقیقه این نامه را به 11 نفر بفرستید. شمارش را شروع می کنیم، 1، .... علت را خواهید فهمید .....!!!

من

چیز دیگری وجود ندارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که این نامه را با دیگران سهیم شوید، و در روز چهارم انتظار چیزی را بکشید. از أن که باید این نامه را به دیگران هم بفرستید متأسفم... اما خواهش می کنم این توالی را نشکنید. دعا کردن یکی از بهترین هدایای رایگانی است که می‌توانیم دریافت کنیم. ...دعای زیر را بخوانید: ای کاش امروزمان پر از صلح و آرامش باشد... ای کاش به خالق آن چنان باور داشته باشیم که چرایی برای آن چه هستید به میان نیاوریم... ای کاش پیامدهای بی‌کرانی را که زاییدهَ دعا کردن است را از خاطر نمی‌بردیم... ای کاش از نعمت‌هایی که دریافت می‌داریم استفاده کنیم ... و عشقی که نصیب‌مان می‌شود را به دیگران منتقل کنیم... ای کاش گنجایش دانستن این مطلب که مخلوق هستیم را داشته باشیم.... بگذاریم این حضور در مغز استخوان‌مان جاری شود... به وجودمان اجازه دهیم آواز بخواند، پای‌کوبی کند، ستایش کند و عشق بورزد ...... حالا، در عرض 5 دقیقه این نامه را به 11 نفر بفرستید. شمارش را شروع می کنیم، 1، .... علت را خواهید فهمید .....!!!