مضراب


مضرابها همچون تبر به روی سیم ها می نشست

و از آن سو صداها همچپن

نسیمی خنک در ضل گرمای تابستان بر پیکره دخترک می نشست.

دخترک با چشمان بسته سرش را تکان میداد

و

همراه با نوای نسیم به این سو و آن سو می رفت

/ 0 نظر / 28 بازدید