ایرنایی ها و شرایط آمپاس

این عکس ایرنایی ها را در شرایط آمپاس قرار می دهد، نمی دانند باید برای کدام دست زد و کدامیک را هو کنند! تازه محمدرضا شریف، دکتر کمال خرازی، فریدون وردی نژاد و سید جلال فیاضی نبودند..من به جای عکاسان محترم بودم یک کار دیگه می کردم ! سمت چپ عکس رو بالا و سمت راست رو به پایین!! اینجوری این عکس نیاز به شرح عکس نداشت .

آخه حسین نصیری، عبدالله ناصری طاهری کجا و بهداد و جوانفکر کجا.. اما از وقتی این عکس رو دیدم فقط یک سئوال ذهن مرا به خود مشغول کرد، بهداد و جوانفکر با چه رویی در این مراسم شرکت کردند!!؟

آقای جوانفکر! مرید محمود احمدی نژاد این روزها چه حالی دارید ؟ از اینکه به قول خبرهای تنظیمی شما " سیامک . ق" الان 38 ماه است بدون یک روز مرخصی در زندان است چه احساسی دارید؟! از این که پسرش سه سال است پدرش را در آغوش نگرفته چطور؟ راستی به چه رویی بر روی سن رفتید تا ایرنایی ها برایتان دست بزنند؟

آقای بهداد شما چطور؟ ! شما که دیگر حداقل ما را باید خوب به یاد داشته باشید ! اخراجی هایی با حکم شما.. فقط می خواهم بدانم عذاب وجدان برایتان تعریف شده است؟

حداقل اقایان بهداد و جوانفکر شما دو نفر عذاب وجدان را به صورت هرم وارونه تنظیم کنید بدانیم حداقل خبر را بلد بودید که سکان رسانه دولت را به دستتان بسپارند. حالا دیدید مردونگی به ریش نیست به ریشه است!

/ 1 نظر / 28 بازدید
ضیایی

اقای شهرکی خوب می دانست که بعد از انتخابات بایدایرنا راترک کند ولو آنکه اقای جلیلی انتخاب می شد به همین جهت خزانه ایرنا را به توپ بست و از آب خزینه برای خود دوستیابی کرد. هرچه نقدینگی بود ببه توپ بست و اکنون ایرنا را برای حتی حقوق کارکنان و هزنیه های جاری خود با مضیقه مواجه کرده است . باید هم برای او کف بزنند . چرا که نزنند . وقتی سیب زمینی مفت کسی را رئیس جمهور کند مرغ و گوشت حتما می تواند کار های بزرگتری کند . باید منتظر باشند تا تکلیف این ولخرجی ها که تا یک شب قبل از برکناری اش ادامه داشت روشن شود .