ورق بازی

بدیش این است که از یک جایی به بعد انگار داری با دست رو بازی می‌کنی. اسمش حکم است ولی داری دست طرف را می‌بینی.

هیچ هیجانی در کار نیست. هیچ رفتار پیش بینی نشده‌ای وجود ندارد. همه چیز آنقدر برایت روشن است که اگر می‌گذاری خال رو بیاورد برای این است که می‌خواهی خال رو بیاورد. دیگر جادویی در کار نیست. حتی اگر چشمهایت را ببندی که نبینی دارد آست را می‌برد حواست هست که چشمهایت را بسته‌ای و فقط کافی است چشمهایت را باز کنی که همه چیز را ببینی. بله!

با چشم بسته نمی‌شود حکم بازی کرد و بازی با دست باز کیف ندارد. حالا هی من می‌خواهم نگویم سی  سالگی شما خودت بفهم

پ.ن: کسی جلویت بنشیند با ورق های دستت حکم را \!

/ 2 نظر / 29 بازدید
هتل شبستان رشت

سلام جالب بود زیبا و دلنشین - حوصله کردید و دوست داشتید یه سر به ما بزنید که خیلی خوشحال میشیم[گل]

علیرضا

جالب بود و واقعی ...