قاب روز

دکتر حسن روحانی : بگذاریم سینه ها از کینه ها پاک شود، بگذاریم اشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بشیند و ایران با چهره عقلانی اش حماسه بیافریند خدایا از استبداد رای و بستن دهان رقیبان به تو پناه می برم

/ 0 نظر / 24 بازدید