نقطه ضعف بزرگ دولت یازدهم

من در این مدتی که دولت یازدهم بر سر کار آمده تقریبا تمام حرکات دولت و تصمیمات و سیاستهای آن را دنبال کرده و سعی کرده ام بروز باشم.

تنها هدفم از این کار، پیدا کردن نقطه ضعف مهم و بزرگ در کار دولت و شخص رئیس جمهور دکتر حسن روحانی است. در این مدت نقطه ضعف بزرگی که به ایشان بخورد پیدا کردم اما در عین حال به قضاوت خودم اعتماد نداشتم و تصور می کردم زیادی سخت می گیرم. دیشب با تماشای کامل مصاحبه تلویزیون ضرغامک با رئیس جمهور، به نتیجه رسیدم اشتباه نکرده ام و نقطه ضعفی که به نظرم رسیده کاملا درست و این انتقاد جدی به دکتر روحانی وارد است. ... 

اینکه تلویزیون یک مجری حسابی ندارد تا برای مصاحبه با رئیس جمهور بفرستد به کنار. اینکه برای صحبت با پرزیدنت روحانی سه نفر مصاحبه گر می فرستد اما برای رئیس دولت قبل یک نفر سفارش شده و کنترل شده می فرستاد به کنار، اما از این نمی توان گذشت که چرا روحانی با گذشت 5 ماه از آغاز دولتش هنوز در کار رسانه ای لنگ می زند و هنوز یک رسانه پرتیراژ مختص خودش ندارد. 

از نگاه خوشبینانه و تبلیغاتی باید گفت که دولت بدون داشتن فرد رسانه ای قدرتمند و درست و حسابی نتوانسته است صدایش را به گوش مردم برساند البته  رسوخ برخی روزنامه نگاران در کالبد برخی رسانه توانسته دولت را همچنان مقبول و نقطه امید مردم است.

دولت با اینکه صدایش در میان هیاهوی صدای رسانه های مخالف داخلیش گم است، با این حال به امر و نهی به رسانه ها اقدام نمی کند. او البته دیشب مثل سابق یک امر به مصاحبه گران تلویزیون کرد و از آنها خواست دولت را نقد کنند.

بهرحال تصویر سیاست های رسانه ای دولت برای من شبیه یک عکس تار است که نمی توانم جزئیات آن را تشخیص دهم و  معتقدم همین حالا هم برای آقای روحانی و ساختن رسانه هایش دیر است ....

/ 1 نظر / 29 بازدید