زنها کمتر شاعر می شوند

زنها کمتر شاعر میشوند چون بلدند عشقشان را رج به رج ببافند و گرمای دستانشان را شال کنند برای روزهای سرده معشوقشان!

زنها کمتر شاعر میشوند چون بلدند عشقشان را تبدیل کنند به رنگ مورد علاقه ی مرد محبوبشان و بزنند روی ناخن هایشان...لبهایشان !

زنها بلدند مانتوی بلند بپوشند به عشق ه " افرین که به حرفام گوش کردی ..همیشه این بپوش ببین چقد خوشگل تر میشی " شنیدن!

زنها کمتر شاعر میشوند چون بلدند اس ام اسهای یکهویی  بفرستند ...چون خجالت نمیکشند بی هوا ببوسند و فرار کنند ! چون بلدند پیگیر باشند، دلشان تنگ شود، دورادور ببینند، سکوت کنند،

لبخند بزنند، آرام پیش خودشان بگن "عزیزم،  ببین چیکار با دله من میکنی وقتی اینقد خوشتیپ میشی" ..

زنها کمتر شاعر میشوند چون بلدند خودشان وجودشان را بخورند،  سالها از بی تفاوتی طرفشان به سادگی بگذرند،  بلدند حتی با نگاه کردن به عکس معشوقه شان حالشان خوب باشد.. چون  معتقدند"‌عشق یعنی حالمان خوب باشد"

زنها کمتر شاعر می شوند، چون بلدند پاساژها را بالا و پایین کنند برای هدیه خریدن.. چون بلدند بی مناسبت به فکر کادو خریدن باشند.. چون بلدند خالص عاشق باشند... چون بلدند.. بلدند.. بلدند..  زنها کمتر  شاعر میشوند چون وجودشان شعر است ...ترانه است ..موسیقی است که هر لحظه جریان دارد در زندگی ....

مردها اما .... .... من به مردها چکار دارم ! مردها فقط بلدند قلب درد هدیه بدهند و بگویند "گفته بودم درد چقدر بهت میاد؟ وای ی ی ... ماه می شی." راستی من به مردها چکار دارم!!

/ 5 نظر / 28 بازدید
تشانی پور

زیباست.زنها برتر از بهشتند.

ن.ن

آخه چرا سیاه نمایی میکنی کریمیان؟؟؟؟؟؟ زن ها هم بلندن درد هدیه بدن و.... تو هر قشری خوب و بد، با احساس و بی احساس پیدا میشه//// تازه زن شاعر هم کم نداریم(صرفا جهت اطلاع)

پویا

چالبه اما زنها یه دنیا احساسند برا شاعری