شهردار خوب، بد، زشت

روز 13 شهریور قرار است اعضای شورای شهر، شهردار تهران را انتخاب کنند. انتخاب شهردار کار ساده ای است گرچه تهران شهر مهمی است، بزرگ است، کلانشهر است، دارای آلودگی هوا و زمین و آب است، روزها 14 میلیون جمعیت ...دارد و شبها 8 میلیون، بافت فرسوده دارد، تمایل شدید به مدرن شدن دارد، ترافیک خسته کننده دارد با اینکه دو حلقه بزرگراه اصلی در گرداگرد خود و کیلومترها شاهراه و خیابان بزرگ و کوچک درون شهری دارد. بنابراین، انتخاب شهردار ساده است گرچه شهردار شدن سخت است.

شهردار خوب کیست؟ شهر تهران در سالهای سکون و بدون بحران پس از جنگ، چهار مدل شهردار به خود دیده است:

یک- شهردارخوب که ایده می داد و مدیران و زیردستانش را توجیه می کرد که در تهران، قرار است تعدادی انسان زندگی کنند که نیازمند محیطی انسانی برای راحت زیستن و روحیات انسانی خود را حفظ کردن هستند بنابراین باید کاری کرد که انسان در تهران محترم باشد. یکی از آثار احترام او به انسانها را می توان در گرداگرد پارک های شهر تهران جستجو کرد؛ آنجا که به جای میله های سرد آهنین، گل و ریحان دیده می شود.

دو- شهردار متوسط که ایده ای ندارد و شاید برای تقلید از ایده های خوب هم نیازی احساس نمی کند. او خوب می سازد و خوب سیمان می ریزد و سازه ها را خوب بالا می برد، راهها را خوب می سازد و پهن می کند اگرچه پر از دست انداز و موج و مانع باشد؛ پول خرج می کند و شهر را پر می کند از گل و سبزه. او هم هدفی از این همه خدمت خالصانه دارد و گاهی نیز به هدف خود نمی رسد.

سه- شهردار بد هم کار می کند. او زیاد کار می کند. شاید شبی بیش از 4 ساعت نمی خوابد اما... بهتر است بیشتر از این درباره شهردار بد چیزی ننویسم.

چهار- شهردار ناشهردار. تهران، پس از جنگ تعدادی شهردار هم به خود دیده است که نه بد بودند، نه خوب. نه ایده داشتند، نه کار کردند. آنها افرادی بودند که در کشاکش های سیاسی برای متوازن شدن برآیند نیروهای درگیر در عرصه سیاست و بر اثر فشار یا توافقهای پنهانی جناح های سیاسی انتخاب شدند، مدتی شهر داری کردند و بی هیچ اثری - چه مثبت چه منفی- رفتند و دیگر نامی ازآنها نماند.

اعضای شورای شهر تهران این بار قرار است در 12 شهریور رئیس خود را و در 13 شهریور رئیس شهر تهران را انتخاب کنند. قرار است اعضای شورای شهر، در جلسه ای علنی رای گیری و شهردار را معین کنند تا مردم از رای آنها مستقیما مطلع شوند. این طلیعه مردم مدار را باید به شورای شهر تبریک گفت. شورای شهر این بار با احترام به مردم آغاز می کند.اعضای شورای شهر، شاید با لابی اشخاص دیگر یا با برداشت شخصی خود نسبت به کاندیداهای مطرح برای سمت شهردار، با یک پیام کوچک الکتریکی که در یک میلیونیم ثانیه در سلولهای مغز جابجا می شود، تصمیم بگیرند یا رای خود را از آقای الف، به آقای ب تغییر دهند و نام او را روی برگه رای بنویسند. شاید از روز انتخاب اعضای شورای شهر جدید، اعضای شورا یک یا دو ماه وقت داشته اند که روی گزینه های مطرح فکر یا مشورت و نظردهی کنند اما آنها تنها یک میلیونیم ثانیه وقت دارند تا با جابجایی یک پیام مغزی سرنوشت شهر را به دست آقای شهردار خوب، آقای شهردار متوسط، آقای شهردار بد یا آقای شهردار ناشهردار بسپارن

/ 0 نظر / 57 بازدید